Kies een Accountant

7Misvattingen

MISVATTINGEN

VAN ONDERNEMERS

bal1

DE ACCOUNTANT ZIEN ALS KOSTENPOST

bal2

VRAGEN NAAR DE ACCOUNTANTSTARIEVEN

bal3

DE ADMINISTRATIE NIET OP ORDE HEBBEN

bal4

ACHTERUIT KIJKEN IN PLAATS VAN DE BLIK NAAR VOREN

bal5

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE ACCOUNTANT MISSEN

bal6

DE GROOTTE VAN HET ACCOUNTANTSKANTOOR PAST NIET

bal7

GEEN FINANCIEEL PLAN HEBBEN

Kies uw Accountant boekje

Met dit boekje kiest u de juiste accountant